இலவசமாக ஒரு 5 நிமிட கண் பரிசோதனை எடுத்து ஒரு விரைவு
கண் சுகாதார நிலையை அறிந்திடுங்கள்!
#
உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் சொல்லுங்கள்:
பெயர்*:
வயது*:
ஈமெயில்*:
மொபைல்*:Start Test
குறிப்பு: # நீங்கள் பெறுகிற முடிவு, உங்கள் பார்வையின் நிலையைத் தெரியப்படுத்துவதாக இருக்கும், கண் பரிசோதனை நிபுணரால்
செய்யப்படுகிற கண் பரிசோதனைக்கான மாற்றாகாது.